BAZALT BASALT BAZALT PAZARI BASALT MARKET
MADENCİNİN SİTESİ MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden ve Mermer Portalı
BasaltsiteBazalt NedirBazalt OcaklarHakkımızda BasaltsiteWhat is BasaltBasalt QuarriesAbout Us
Bazalt ParkeBazalt SütunBazalt PlakaBazalt Kayrak Basalt CobbleBasalt ColumnsBasalt TilesBasalt Slate

BAZALT NEDİR?

DOĞA İÇİN DOĞAL TAŞ BAZALT

Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler insanlarda çevre bilinciyle birlikte, daha sakin ve doğal ortamlarda yaşama arzusunu ve özlemini doğurmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de özellikle büyük şehirlerde ve turistik yörelerde, hem yapılarda hem topluma açık ve kapalı alanlarda doğal taşlar kullanılmaya başlanmıştır.

Aşınma ve iklim şartlarından en az etkilenmesi nedeniyle BAZALT tercih edilme sırasında, önde gelen doğal taştır. Yakın gelecekte vazgeçilmez olacağı kesin gözle bakılan BAZALTIN, kullanım alanı her geçen gün genişlemektedir.

BAZALT değişik kalınlık ve ölçülerde mimari yapıların her safhasında, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe düzenlemesinde kullanılmaktadır. BASALTS'TE

Ayrıca;

- Fiziksel ve mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak kırma BAZALT taşı, değişik doz ve oranlarda agrega olarak beton bileşimine katılmaktadır.

- Balast taşı olarak ise raylı yollarda kalkerin yerini çoktan almıştır.

- Cam-seramikte ve mineral tabanlı yalıtım sistemlerinde kullanılmaktadır.

- BAZALT taşı ısı depolama yöntemi ile ev ısıtmada pratik ve ekonomik yöntem olarak tercih edilmektedir. BASALTS'TE

- BAZALTTAN elde edilen taş yünü ise her türlü gemi ve denizde inşa edilen diğer yapıların döşeme ve duvar yalıtımında, yüksek sıcaklığa olan mukavemeti nedeniyle yangın kapılarında, kazan ve kazan dairesinde, klima ekipman ve kanallarında, baca ve baca gazı kanallarında tank ve depolarında, duvar modüllerinde ve tavan izolasyonunda kullanılmaktadır

.
 

WHAT IS BASALT?

NATURAL STONE FOR NATURE

Technological and scientific developments in the world with an environmental consciousness in humans, and longing desire to live more peaceful and natural environment raises. In recent years, especially in big cities and tourist areas in our country, both indoor and outdoor areas of buildings and the community started to use natural stones.

Basalt is the least affected by the climatic conditions due to wear and when to prefer one of the leading natural stone. Basalt is sure to be an indispensable looked forward in the near future; its use is expanding with each passing day.

Basalt is at every stage of architectural structures of different thickness and sizes, the lower and upper construction, floor and wall coverings, urban roads, walkways, pavements and garden arrangement are used.


In addition;
- Taking into consideration the physical and mechanical properties of basalt stone crushing, participates in the composition of the concrete as aggregate in various doses and ratios
.

- Ballast has already been replaced limestone as the cornerstone of the rail ways

- Glass-ceramic and mineral-based insulation systems.

- Basalt Stone home heating with heat storage method is preferred as a practical and economical method.

- All kinds of basalt rock wool obtained from the ships and other structures built in the sea floor and wall insulation, high temperature strength due to the fire doors, boiler and boiler room, air-conditioning equipment and ducts, chimneys and flue gas ducts and storage tanks, wall modules and roof insulation is used.

ASFALT , PARKE TAŞI MUKAYESESİ

 

Asfaltın Zararları

1- Termoplastik bir malzeme olan asfalt sıcaklık değişimlerinden çok fazla etkilenmektedir, zamanla içindeki uçucu bileşenlerin kaybı ve oksidasyon asfaltın bozulmasına ve parçalanmasına yol açar.

2- Asfalt kaplamalar kuru zeminde ve belirli sıcaklıklarda uygulanmalıdır, yapım mevsimleri kısıtlıdır. Ayrıca kara iklimlerinde asfalt yazın yumuşar, üzerinde tekerlek izleri oluşur, kışın ise gevrekleşerek çatlar.

3- Sık bakım ve onarım gerektirerek trafiğin daha sık engellenmesine yol açar.

4- Ekonomik kriterler dikkate alındığında yolu kullananların harcamaları bakım, onarım çalışmalarının neden olduğu gecikme zararları ve masrafları dolayısı ile asfalt yollarda milli gelir kaybı fazladır.

5- Asfalt az sayıda ve belirli yörelerdeki rafinerilerden elde edilmekte olup uzun mesafelere nakliye gerektirmektedir.

6- Yapılan bir araştırmaya göre normal trafik sıkışıklıklarının maliyetinin %80’i iş ve zaman kaybından,% 13’ü araç yıpranması ve yakıt sarfiyatından,% 7’si ise emisyonlardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Önemli yol onarımlarında ise bu maliyetlerin % 25 daha fazla olacağı ve 20 yıllık hizmet ömrü sürecinde parke döşeli yol onarım gerektirmezken asfalt yolun 3 kere bu tür onarımdan geçeceği kabul edilmiştir

7- Emisyonların topluma maliyetlerini kuruşlandırmak zordur. Bir yöntem gazların olumsuz etkilerini fotosentez yolu ile dengelemek için gerekli ağaç miktarını hesaplamaktır. Veya artan solunum yolu hastalıklarının maliyeti ele alınabilir. Bu çalışmada 1 ton CO2 emisyonunun 35 dolar,1 ton Nox emisyonunun ise 5000 dolarla ölçülebilecek olumsuz etki yaptığı kabul edilmiştir.

8- Kanserojen (kanser yapan) maddeler,,.. özellikle polisiklik aromatik hi drokar-bonlar asfaltta bulunmaktadır. Çevreye ve kullanıcıya zarar vermektedir

9- Ülkemizde asfalt yolların çoğu çukurlarla kaplıdır. Asfalt yollarda bakım eksikliği sorunları yaşanmaktadır. Asfalt ya da beton yollarda oluşan çukurların kapatılması için hummalı bir uğraş gerekmektedir. Yapılacak masrafın hesaplanıp konrol ve denge ayarlarının karar verilip yönetimsel zorluklar aşıldıktan sonra uzun süreli bir onarım sürecine girilmektedir.

10- Asfalt döküldüğü yollarda altta kalan toprağın hava almasını engelleyerek toprakta yaşayan oksijenli solunum yapan bakterilerin ölmesine neden olmaktadır. Bu da toprağın verimini azalttığı gibi ekolojik bir dengenin de bozulmasına neden olmaktadır.

11- Kış aylarında yaşanan don olaylarına zemin hazırlayan, trafik kazalarına davetiye çıkaran tonlarca tuz harcanmasına neden olan asfalt, tuz nedeniyle de bozulmalara uğradığından dolayı kış aylarında geçici asfaltlamaya yaz aylarında asfaltların yeniden dökülmesine her yıl milli gelirin bu şekilde heba olmasına yol açmaktadır.

Jeoloji Müh. Emrullah BALCI S'TE

 

 

Doğal Parke Taşı

1-  Doğal parke taşı olan BAZALT taşlı yollar hem asfalta göre ekonomiktir, hem de hemen hemen hiçbir ücret gerektirmeden onarılabilir. Bakımı kolaydır. 

2-  Gelişmekte olan ülkeler için öncelikli tercih edilmektedir.  

3-  Roma yollarında 2200 yıldır bozulmadan kullanılan parke (BAZALT) yollar için uzun sürelilik açısından alternatifsizdir. Bugün dar ve kıvrımlı olan Roma sokakları ve köprüleri döşenen doğal parke taşları ile hala modern motorlu araçları taşımaktadır. 

4-  Döşenen parke taşları küçük ebatlarda olduğu kadar boylarına eşit ve bazen daha da fazla derinliğe sahiptirler. Bazı şehir düzenlemelerinde parke yerine kullanılan düz plaka taşlar ise kalınlığı az olan ve kolay kırılabilen taşlardır.

5-  Yoğun yağışlarda toprak tabanı yıprandığından ve eğri büğrü bir hal altığından zaman zaman yüzey desteğini koruyamayıp, plakaların kırılmasına yol açmaktadır. Doğal parke taşları ise toprağın içinde ya da az çimento karışımlı toprağın içinde olduğundan yağmur suları kolaylıkla taşların aralarından süzülmekte ve toprağa orantılı olarak dağılmaktadır. Bazı durumlarda bir ya da iki parke taşı toprağa gömülse dahi hiçbiri kırılmamaktadır. Bunun çözümü de çok kolaydır. Batan taşlar çıkarılıp yerleri kumla doldurulduktan sonra bastırılıp sıkıştırıldıktan sonra eski haline dönmektedir. Yapılan masraf plaka taşların veya asfaltın onarımı için harcanın yanında bir hiç kalmaktadır.   

6-  Parke taşları döşeme metotlarıyla Avrupa şehir içi yollarda araçların aşırı hız yapmalarını engellemek için de kullanılmaktadır.   

7-  Üstelik Avrupa’da parke döşemesi kullanılmasının diğer bir nedeni de su kanallarına gereksinim duymamasıdır. Ülkemizde ise asfalt yollar suyu altına geçirmediğinden  dolayı asfaltın yüzeyinde birikip gölcükler oluşturan su tozlarla birleşip çamur oluşturmakta, kanalizasyona karışan çamurlar ise zaman zaman kanalizasyon borularında tıkanmalara yol açmaktadır. Bu da önü alınamayan harcamalara yol açmaktadır.    

8-   Toprağın nemini ve havalanmasını temin eden doğal parke taşları toprakaltı canlıların yaşamını da asfalt veya beton yolların aksine korumakta ve ekolojik uyumun devamını temin etmektedir.

9-   Doğal parke taşlarının döşenmesi, taşınması ya da kaldırılması finansal olduğu kadar ekolojik olarak da her hangi bir soruna yol açmamaktadır. Su, telefon, elektrik, kanalizasyon vs. gibi altyapı çalışmalarının malzeme kaybı olmadan kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bozulan yüzeyin aynı malzeme ile onarılması olanaklıdır.

10-  Bazalt parke taşı döşenmesi için hangi mevsimde olunduğunun bir önemi yoktur. Kaplamanın yapımı atmosfer koşularından etkilenmemekte, her türlü hava koşulunda bu kaplamanın yapımı gerçekleşebilmektedir. Oysa, örneğin beton asfalt kaplama, sadece sıcak ve kuru havada uygulanabilmekte, beton kaplama için ise yağışsız bir hava istenmektedir.

11-  Bazalt parke taşının don mukavemeti sayesinde kış aylarında yaşanan don olayları görülmediği gibi don olaylarına bağlı trafik kazalarının önüne geçilmektedir. Bunun yanı sıra tuzlama gerektirmediğinden asfaltın aksine masrafsızdır.

12-  Yol, kaplamanın yapımından hemen sonra trafiğe hemen açılabilmektedir. Oysa bu süre beton asfalt kaplamaları yollarda birkaç saat, beton yollarda ise birkaç haftadır.

13-  Yol yüzeyine dökülebilecek yağ, mazot, benzin, asit vs. gibi kimyasal maddelerden etkilenmez ve bunlara dayanıklıdır.

www.basaltsite.com

© Uyarı: Bu sitedeki bilgi ve yazıların izin alınmaksızın alınıp kullanılması yasaktır. Her hakkı mahfuzdur.
Caution: It is forbidden to take articles and any information from this web site without permission.